Ženy rodu

Tak jako kořenový systém vyživuje strom a vzájemně podporuje les, čímž vzniká podpůrná a komunikační síť, stejně tak je tvořena rodová linie. Tam, kde je láska a pospolitost základem generační sítě, tam je prostor i pro růst jedinečnosti.

Připravujeme na rok 2021