O mně

Mgr. Martina Vondrušková

Jsem žena, kterou vystihuje rovnováha. Jsem jemná i silná, citlivá i odvážná, klidná i tvůrčí. Pan rozum a paní intuice si v mém životě předávají žezlo v harmonii ve všech rovinách. Projekty Rozkvětu ženy vznikly reakcí na potřeby mnoha žen, ale i mužů. V dnešní době ženy často využívají více energii vlastního mužského principu než svého principu ženského. Nastavení společnosti, životní okolnosti či pracovní pozice to mnohdy vyžadují. Tím se roztáčí kolo vzájemné nevyváženosti a trpí především partnerské vztahy. Muži ani ženy nemohou projevit to, čím skutečně jsou. Ženy byly vždy hybatelkami změn.  A tak pojďme společně udělat první krok. Navraťme se k rovnováze, vezměme si zpátky svoji ženskost, navraťme sílu našim mužům a štěstí a vzor našim dětem.

Semináře a kurzy tvořím z poznatků získaných dlouhodobým vzděláním,
z více než desetiletých zkušeností získaných psychologickou
a psychoterapeutickou praxí a s láskou.

Vzdělání: 

Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci

Osvědčení Psycholog ve zdravotnictví, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ucelený systematický výcvik
v psychoterapeutickém směru Transformační systemické terapie podle Satirové (TSTS) v rozsahu 735 hodin, akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP, Českou psychiatrickou společností ČLS JEP, IPVZ Praha a AKP Praha

Odborné kurzy terapie hrou: Sochy
a obrazy v písku úroveň I a II, Madeleine De Little B.Ed., Canada

a další odborné semináře a kurzy